Helsinki­North ry

Alueellinen matkailun kehittämisorganisaatio

Helsinki­North ry

 • Voittoa tavoittelematon yritysvetoinen matkailuyhdistys yli kuntarajojen Helsingistä pohjoiseen
 • Edistää matkailualueella toimivien yritysten yhteistoimintaa
 • Lisää alueen kansallista ja kansainvälistä vetovoimaisuutta ja tunnettuutta
 • Organisoi alueen matkailun yhteismarkkinointia
 • Edistää jäsenien kaupallista hyvinvointia

Hyödyt jäsenille

 • Yhteinen kauppapaikka
 • Näkyvyys helsinkinorth.fi -sivustolla
 • Näkyvyys somekanavissa
 • Lisää asiakasvirtaa
 • Verkostoituminen
 • Ristiin­myynti­mahdollisuus
 • Tuotekehitystyö
 • Koulutus­mahdollisuudet
 • Jäsentiedotus

Jäseneksi yhdistyk­seen

 • Liittymismaksu 100 €
 • Vuotuinen jäsenmaksu liikevaihdon mukaan
 • Lisätietoja: info@helsinkinorth.fi ja 040 661 6274

Turvalli­sesti yhdessä

Jäsenyritykset noudattavat THL:n antamia matkailun turvallisuusohjeita

 

 • Turvavälejä noudatetaan
 • Käsidesit / käsien pesumahdollisuus
 • Kosketuspintojen puhdistus
 • Päivittäinen lisäsiivous