Moi matkailualan toimija, kiva kun tulit tänne!

Haluamme auttaa sinua ja yritystäsi ja selvitään koronan tuomista haasteista yhdessä hankkeemme avustuksella.

Teemme hanketta juuri sinua varten!

⇒ Tarjoamme veloituksettomia laboratoriokoulutuksia eri aiheista

⇒ Pääset verkostoitumaan alueen muiden toimijoiden kanssa

⇒ Lisätään yhdessä alueen vetovoimaisuutta ja tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti

⇒ Pureudutaan markkinointiin ja digitaaliseen palvelutuotantoon

⇒ Tehdään meidän alueesta turvallinen ja kestävä matkailukohde

⇒ Kokeillaan uutta yhdessä

Hyppää mukaan labrapäiviin oppimaan lisää ja verkostoitumaan alueen muiden matkailutoimijoiden kanssa!

Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alla olevia kuvia tapahtumista.

Hankkeemme labrat ovat matkailutoimijoille maksuttomia.

TERVETULOA!

HelsinkiNorth & Hyria Laboratories – Matkailuekosystee­mistä liikevaihtoa

Toteutusaika: 1.8.2021 – 31.7.2023

Toteuttajat: HelsinkiNorth ry ja Hyria koulutus Oy

Rahoitus: Hankkeen budjetista 80 % on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoituksella.

Budjetti: 308 612 €

Kohderyhmä: Toteutusalueen matkailualan yritykset, joiden välitöntä selviytymistä ja tulevaa kasvua hankkeen toimenpitein edistetään sekä matkailualalla työskentelevät. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat matkailualalle aikovat opiskelijat sekä matkailualan kasvusta hyötyvät kunnat ja muut sidosryhmät.

Hankkeen pääkohdealueet: Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Vihti ja Hämeenlinna

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on auttaa hankkeen toiminta-alueen matkailuyrityksiä nopealla aikataululla toipumaan koronaviruksen aiheuttamasta asiakaskadosta uusia liiketoimintamalleja ja -kanavia kehittämällä, parviälyä hyväksikäyttäen toisilta parhaita käytäntöjä oppimalla ja käytännön soveltamisen valmentamisella sekä edistää alueen yritysten, kuntien, oppilaitosten ja muiden matkailutoimijoiden kaupallista hyvinvointia myös pitkällä aikajänteellä. Hankkeessa edistetään toteutusalueella toimivien yritysten yhteistoimintaa, lisätään alueen vetovoimaisuutta ja tunnettuutta matkailualueena, luodaan edellytykset tehokkaaseen digitaaliseen palvelutuotantoon ja markkinointiin sekä luodaan mallit kestävään ja turvalliseen matkailukokemukseen.

Toimenpiteitä:

Hankkeen toteuttajat HelsinkiNorth ry ja Hyria koulutus Oy luovat hankkeen avulla uuden matkailullisen ekosysteemin, jossa yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyö on keskeisessä roolissa. Hankkeessa toteutetaan laboratoriomaisia pilotteja, joita kehitetään hankkeen alussa tehtävien tarvekartoitusten pohjalta. Hankkeen avulla tunnistetaan matkailualan paikalliset ja alueelliset osaamistarpeet sekä vastataan yritysten ja työnantajien tarpeisiin nopeasti räätälöidyillä ja laadukkailla laboratorioilla, joiden tavoitteena on tuoda yritysten kokeiltavaksi ja käyttöön alan uusimpia toimintamalleja, välineitä ja markkinointi- ja kehittämisosaamista. Hankkeessa kehitetään alueen ja yksittäisten yritysten palveluprosesseja sekä pyritään teknologiseen edelläkävijyyteen mm. tekoälyä ja automaatioita hyödyntäen. Hankkeen avulla yksittäiset yritykset, myös pienemmät, voivat pysyä teknologisen kehityksen huipulla. Ajankohtaisten osaamistarpeiden tunnistaminen mahdollistaa myös matkailualan koulutuksen kehittämisen työelämätarpeiden mukaisesti. Avoin laboratoriotyöskentely lisää niin yrittäjien ja yritysten henkilöstön kuin opettajien ja opiskelijoiden osaamisen kehittymistä.

Laboratorioiden osa-alueet:

  • Teknologinen kehitys ja digitaaliset palvelualustat
  • Yhteismarkkinointistrategian kehittäminen yksittäisten yritysten tueksi
  • Yritysten palveluprosessien kehittäminen
  • Turvallisen matkailun edistäminen
  • Kestävän matkailun edistäminen
  • Kansainvälisten asiakkuuksien tutkimus- ja kehitystyö

LISÄTIETOJA:

Roni Pakkala

Projektipäällikkö

+358 40 661 6274

roni.pakkala@helsinkinorth.fi

HelsinkiNorth ry

Sini Rauhala

Hankevastaava

+358 40 610 4706

sini.rauhala@hyria.fi

Hyria koulutus Oy