Hei sinä matkailualan ammattilainen,  

Lämpimästi tervetuloa mukaan #HelNoHyrialabs Matkailun kesä 2023 tuotekehityslabroihin. Labrat ovat osa Euroopan sosiaalirahasto, ESR:n rahoittamaa hanketta, jonka tavoitteena on edistää matkailuyritysten kilpailukykyä ja alueen vetovoimaa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Osallistuminen #HelNoHyrialabs Matkailun kesä 2023 tuotekehityslabroihin on osallistujille ilmaista. Kustakin yrityksestä voi osallistua maksimissaan kaksi henkilöä.  

 

Miksi lähtisin mukaan?

 

 Verkostoituminen ja yhteistyö alan toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa

Uusien tuotteiden yhteiskehittäminen tuotekehityspajoissa

Oman tuotteen tai palvelun saaminen JOHKU-verkkokauppaan 

Oman tuotteen tai palvelun saaminen HelsinkiNorthin avulla Visit Finlandin DataHubiin 

Matkailusovellus DayTripsteriin tutustuminen ja testaus 

Näkyvyyttä omalle yrityksellesi ja palveluillesi, testataan yhdessä Podcastit, Blogit, Audio, virtuaalikierrokset kevät 2023 

Uusien tuotteiden pilotointia asiakastarpeiden mukaan ja niiden jatkokehittämistä saadun palautteen perusteella 

Uusista tuotteista tehdyt markkinointivideot ja stillkuvat 

Palvelumuotoilukoulutusta 

Valmennusta sosiaalisen median hyödyntämiseen markkinoinnissa 

Rohkeutta esiintymiseen ja asiakaspalveluun – esiintymiskoulutusta 

Tulevaisuuden työpaja  

Yhteinen loppukaronkka  

 

Boostataan yhdessä alueen matkailu nousuun!  

Hyppää mukaan labrapäiviin oppimaan lisää ja verkostoitumaan alueen muiden matkailutoimijoiden kanssa!

Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alla olevia kuvia tapahtumista.

Hankkeemme labrat ovat matkailutoimijoille maksuttomia.

TERVETULOA!

HelsinkiNorth & Hyria Laboratories – Matkailuekosystee­mistä liikevaihtoa

Toteutusaika: 1.8.2021 – 31.7.2023

Toteuttajat: HelsinkiNorth ry ja Hyria koulutus Oy

Rahoitus: Hankkeen budjetista 80 % on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoituksella.

Budjetti: 308 612 €

Kohderyhmä: Toteutusalueen matkailualan yritykset, joiden välitöntä selviytymistä ja tulevaa kasvua hankkeen toimenpitein edistetään sekä matkailualalla työskentelevät. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat matkailualalle aikovat opiskelijat sekä matkailualan kasvusta hyötyvät kunnat ja muut sidosryhmät.

Kohderyhmä: Toteutusalueen matkailualan yritykset, joiden välitöntä selviytymistä ja tulevaa kasvua hankkeen toimenpitein edistetään sekä matkailualalla työskentelevät. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat matkailualalle aikovat opiskelijat sekä matkailualan kasvusta hyötyvät kunnat ja muut sidosryhmät.

Hankkeen pääkohdealueet: Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Vihti ja Hämeenlinna

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on auttaa hankkeen toiminta-alueen matkailuyrityksiä nopealla aikataululla toipumaan koronaviruksen aiheuttamasta asiakaskadosta uusia liiketoimintamalleja ja -kanavia kehittämällä, parviälyä hyväksikäyttäen toisilta parhaita käytäntöjä oppimalla ja käytännön soveltamisen valmentamisella sekä edistää alueen yritysten, kuntien, oppilaitosten ja muiden matkailutoimijoiden kaupallista hyvinvointia myös pitkällä aikajänteellä. Hankkeessa edistetään toteutusalueella toimivien yritysten yhteistoimintaa, lisätään alueen vetovoimaisuutta ja tunnettuutta matkailualueena, luodaan edellytykset tehokkaaseen digitaaliseen palvelutuotantoon ja markkinointiin sekä luodaan mallit kestävään ja turvalliseen matkailukokemukseen.

Toimenpiteitä:

Hankkeen toteuttajat HelsinkiNorth ry ja Hyria koulutus Oy luovat hankkeen avulla uuden matkailullisen ekosysteemin, jossa yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyö on keskeisessä roolissa. Hankkeessa toteutetaan laboratoriomaisia pilotteja, joita kehitetään hankkeen alussa tehtävien tarvekartoitusten pohjalta. Hankkeen avulla tunnistetaan matkailualan paikalliset ja alueelliset osaamistarpeet sekä vastataan yritysten ja työnantajien tarpeisiin nopeasti räätälöidyillä ja laadukkailla laboratorioilla, joiden tavoitteena on tuoda yritysten kokeiltavaksi ja käyttöön alan uusimpia toimintamalleja, välineitä ja markkinointi- ja kehittämisosaamista. Hankkeessa kehitetään alueen ja yksittäisten yritysten palveluprosesseja sekä pyritään teknologiseen edelläkävijyyteen mm. tekoälyä ja automaatioita hyödyntäen. Hankkeen avulla yksittäiset yritykset, myös pienemmät, voivat pysyä teknologisen kehityksen huipulla. Ajankohtaisten osaamistarpeiden tunnistaminen mahdollistaa myös matkailualan koulutuksen kehittämisen työelämätarpeiden mukaisesti. Avoin laboratoriotyöskentely lisää niin yrittäjien ja yritysten henkilöstön kuin opettajien ja opiskelijoiden osaamisen kehittymistä.

Laboratorioiden osa-alueet:

  • Teknologinen kehitys ja digitaaliset palvelualustat
  • Yhteismarkkinointistrategian kehittäminen yksittäisten yritysten tueksi
  • Yritysten palveluprosessien kehittäminen
  • Turvallisen matkailun edistäminen
  • Kestävän matkailun edistäminen
  • Kansainvälisten asiakkuuksien tutkimus- ja kehitystyö

LISÄTIETOJA:

Roni Pakkala

Projektipäällikkö

+358 40 661 6274

roni.pakkala@helsinkinorth.fi

HelsinkiNorth ry

Sini Rauhala

Hankevastaava

+358 40 610 4706

sini.rauhala@hyria.fi

Hyria koulutus Oy